Uppdateringar

Uppdatering Datum
Uppdatering av tabell Ann Key, Jan Arvid Lindgren 2010-04-21
Uppdatering av tabell James Mac Key, Lars Mac Key 2010-04-21
Uppdatering av tabell Mac Key, Viva's barn & barnbarn 2010-04-21
Uppdatering om stipendier 2010-04-08
Uppdatering av tabell Greta Follin (Hans Kjebon) 2009-10-06
Uppdatering av stipendielista 2009-05-13
Angående lån av brudkrona och brosch 2009-04-01
Uppdatering av tabell Carl-Fredrik Mac Key, bilder från Kristina (Tinna) Mac Key 2009-04-01
Uppdatering av tabell James Mac key, bilder från Kristina (Tinna) Mac Key 2009-04-01
Uppdatering av tabell Mac Key 2008-11-17
Uppdatering av resestipendier 2008-10-05
Uppdatering av tabell Pard key 2008-09-27
Uppdatering av tabell Ulla Key 2008-09-27
Uppdatering av tabell Henrik Key 2008-04-13
Uppdatering av tabell Carl-Fredrik Mac Key 2008-02-03
Uppdatering av tabell Helmer Key 2008-01-12
Uppdatering dopklänning (Zixten Key) 2007-10-03
Uppdatering av tabell Carl-Fredrik Mac Key (Lilly Mac Key, Windö) 2007-10-03
Uppdatering av tabell Johan Key (MajBritt Key) 2007-08-15
Bilder Gita Brusewitz (Lisa Brusewitz) 2007-08-15
Uppdatering av tabell  Ivar Emil Mac Key 2007-08-15
Uppdaering av tabell George Key (Anne-Marie Key) 2007-08-15
Uppdatering av tabell James Mac Key 2007-08-15
Uppdatering av tabell Carl-Fredrik Key 2007-08-15
Uppdatering av tabell Mac Key (Anders Westergren) 2007-04-05
Uppdatering dopklänning (Anna Westergren) 2007-05-04
Uppdatering av tabell Magnus Key 2007-05-04
Uppdatering av tabell Johan Key (Anna Bondensson) 2007-05-04
Uppdatering om stipendier 2007-01-14
Uppdatering av tabell Johan Key 2007-01-14
Hedvig & Alexanders son, född 2006-06-09 2006-06-09
Uppdatering av tabell Carl-Fredrik Mac Key 2006-03-18
Uppdatering av tabell James Mac Key 2006-03-18
Se kusinerna Key bli yngre och äldre 2005-12-21
Uppdatering av tabell Märta Hedenblad 2005-12-19
Uppdatering av tabell Mac Key 2005-12-19
Uppdatering av bilder Johan Key 2005-11-22
Uppdatering av tabell Johan Key 2005-11-22
Uppdatering av tabell Henrik Key 2005-11-22
Johan Key 90 år 1 september 2005 2005-09-15
Ny adress till Wilhelm Key, Hedvig Key samt uppdaterad mailadress till Fredrik Key 2005-07-21
Uppdatering av adresser för stipendier, tabell Lennart & Pard samt mailadresser 2005-01-18
Uppdatering av tabell Ann von Bahr samt släkten Key's dopklänning 2005-01-09
Uppdatering av tabeller: James Mac Key, Carl-Fredrik Mac Key 2004-11-22
Nya bilder från Margareta Brusewitz 2004-08-31
Nya bilder från Wilhelm Key 2004-08-31
Nya bilder från Cecilia (Sian) Lindberg 2004-07-06
Ny sida för fotografier 2004-06-27
Kusinträff på Sandvik gård, 21e juni 2004 2004-06-27
Uppdatering av barn döpta i dopklänningen 2004-06-27
Uppdatering tabell Johan Key (Anna Brusewitz bröllop) 2004-03-10
Uppdatering släkten Key's dopklänning 2004-03-10
Uppdatering tabell Mac Key 2004-03-10
Släkten Key's dopklänning. Lista på vilka som döps fr o m Ann Key 1907 2004-01-28
Nya tabeller Hedda Key och Leif Lindstrand (Windö) 2004-01-26
Tabellträd 2004-01-26
Bildbank Margareta Brusewitz 2004-01-26
Bildbank Leonard (Pard) Key 2004-01-26
Emil och Anna Spånberg en skildring av Lennart Follin 2004-01-21
Uppdatering tabell Carl Fredrik Edvin Emil Key (Windö) datum och bilder 2004-01-21
Uppdatering bildbank 2004-01-21
Uppdatering Georg Key bild 2004-01-21
Uppdatering Bildbank Johan Key bilder 2004-01-21
Mailadress till Reinhold Hedenblad 2003-11-23
Uppdatering tabell Henrik Key 2003-08-16
Ny tabell Henrik Key, gift 12/7 2003 med Malin Andersson 2003-07-14
Uppdatering av tabell Einar Stig Ernst Karl Leonard (Pard) Key 2003-04-29
Uppdatering av tabell Mac Key 2003-04-09
Uppdatering av tabell Henry Key 2003-04-09
Uppdatering av tabell Einar Stig Ernst Karl Leonard (Pard) Key 2003-04-09
Uppdatering av släkttabell 2003-04-09
Uppdatering av tabell Johan Key 2003-01-21
Maillista till släktingar 2003-01-01
Uppdatering av tabeller James, Carl-Fredrik och Ivar Mac Key 2002-12-31
Uppdatering av tabell James Mac Key 2002-12-08
Uppdatering av tabell Wilhelm Key 2002-09-24
Nya länkar 2002-05-06
The story of Axel Key and Alfred Nobel 2002-05-06
Ny mailadress för Anna Brusewitz 2002-05-06
Mailadress till Henrik Key 2002-04-25
Familjebilder Mac Key (Viva Key) 2002-04-25
Skildring av Viggo och Vivas barn av Johan Key 2002 2002-03-12
Gästbok för släkten Key's Webb 2002-02-21
Rättningar och mailadresser på tabellsidan Ulla Key 2002-02-12
Mailadress till Ingegerd Berggren 2002-01-13
Nya fotografier 2001-12-03
Familjebilder Johan Key 2001-12-03
Mailadress till Lennart Key 2001-12-03
Mailadress till Viva Key 2001-12-01
Rättat i tabeller och texter 2001-12-01
Brev utsänt till släktingar om Webben 2001-12-16
Nytt PDF-dokument för utskrift 2001-11-18
Domän adress registrerad 2001-08-15
Nya fotografier 2001-04-28
Uppdateringar i tabeller 2001-04-28
Ny mailadress för Margareta Brusewitz 2001-04-27
Mailadress för Hedvig Key 2001-04-27