Källförteckning

Almqvist

Berta, en artikel "Historik beträffande Hammarbergska Kryptan" (1951)

Anrep

Svenska släktboken (1871)

Bendt

Ingela, #Ett hem för själen" (2000), utgiven på Albert Bonniers förlag

Broomé

Hans, Källvik - En småländsk brunns- och badort (Stockholm 1964)

Carlsson

Sten, Bonde - präst - ämbetsman (1962)

Ellen Key-sällskapet

"Ellen Key 1849-1999", en minnesbok

Elgenstierna

Gustav, Svenska släktkalendern (1915-1916, 1919, 1936)

Filén

Thure Gustaf, Yderboken (1960)

Fischer

The Scotts in Sweden

Forsström

Axel, Om Ellen Key (1949)

Granberg

Eva, Anteckningar "Nya rön angående familjen Keys skottska härstamning"

Grimberg

Carl, Svenska folkets underbara öden

Håkansson

Gunnar, Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet (Kalmar 1944)

Gullstrand

Allvar, Axel Key Minnesanteckning, Almqvist & Wiksell (1926)

Key

Ellen, Minnen av och om Emil Key (Stockholm 1915-1917)

Key-Åberg

Hans, Släkten från gårdarna (1945) och diktsamlingen Min väg (1955)

Leche-Löfgren

Mia, Ellen Key, hennes liv och verk (1930)

Leijonhuvud

Karl A K:son, Ny svensk släktbok (1906)

Lindblom

Andreas, En artikel i "Ord och Bild" (1913)

Mattson

Malin, I Ydre på 1800-talet (1932)

Odenkrantz

Kongl. Göta Hovrätts presidenter (Linköping 1803)

Pira

Sigurd, Herrgårdar i NBorra Vedbo härad (1944)

Rudelius

Folke, Kalmar regegmentes personhistoria

Silfving

J, Från Norra Smålands medeltid (1952)

Svenska släktboken (1871)

Svenska ättartal (1891)

Tabergs Bergslags Hembygdsförenings skrift XV, En uppsats av Lennart Gustavsson (1988)

Tranås

Tranås Hembygdsgilles minnesskrifter "Från Sommabygd till Vätterstrand" (1942 - 1946)

Westrin

Adolf, Samlingar av släktuppgifter mm i Kalmar läns museum

Wretö

Tore, "En bok om Leonard Fredrik Rääf (Gidlunds bokförlag, 1990)

Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild (Eksjö 1925)