Släkten Key har djupa rötter i Småland.

Den följande skildringen kommer att visa hur starkt rotad släkten är i den småländska landsbygden, närmast bygden kring Eksjö. Såväl på fädernet som på mödernet hämtar släkten under 1600-talet och fram till våra dagar alla sina rötter från Kalmar i öster och Jönköping i väster.

Numera har släkten nästan helt släppt greppet i den småländska jorden. Släkten har spritts över landet och med samhällets omdaning har dess medlemmar valt andra yrken än de som förr band till landsbygden, fogdens, jordbrukarens och den indelte officerens yrken. Numera bor man i hyreshus eller villor och rötterna släppa efterhand från jorden. Några är det dock ännu förunnat att bo på egen grund i den småländska bygden men hur länge?

I Eksjö-trakten har rötterna släppt sitt grepp. Där lever nu endast minnen av dem som där levat och verkat.

Skildringen är för kommande släkten ett bidrag till kunskapen om dessa människor.

Släktkrönikan sammanställde jag första gången under åren 1963-67 och den renskrevs och iordningställdes då för tryckning av Kristina och Wilhelm Key.

Men en sådan krönika behöver fortlöpande aktualiseras och så skedde 1987 men nu är det dags igen.

Till min 85-årddag fick jag som födelsedagspresent av barn och barnbarn löfte om en "Släkten Key's hemsida" http://www.slaktenkey.se. Förslaget gavs av Jacob och Henrik Key och iordningsställande och realisering har skett av Wilhelm Key. Hemsidan byggdes upp kring årsskiftet 2000/2001 och lanserades 2001-08-15.

Men som sagt, kompletteringar och rättelser erfodras all framgent. Om Du har några förslag till förändringar meddela Wilhelm Key så att dessa kan införas och bli tillgängliga för alla.

Umeå november 2001


Tills vidare ansvarig för textinnehållet.