Denna webb innehåller:
  • Textdokument om släktens förfäder och familjer, Key Edshults- och Windögrenen.
  • Tabeller över samtliga inrapporterade släkter.
  • En tabell över släktens kända förfäder och nu levande personer.
  • Ett bildbibliotek med fotografier över personer och föremål.
  • Några övriga dokument över andra släktgrenar, förhistoria samt om fortsatt släktforskning.

I tabellerna finns länkar till nästa generation via manliga ättlingar. I tabellens huvudnamn finns länk till textdokument över personens levnadshistoria. I släktträdet över hela släkten finns länkar till alla kända personer i släkten.

På varje textdokumentsida finns en länk till ett utskriftsdokument med samma innehåll som bör användas då utskrift av dokumentet önskas. Dessa dokument ger bättre kvalitet vid utskrift vad gäller sidbrytning, bilder m.m. Dessa är skapade i Adobe Acrobat. För att kunna se och skriva ut dessa krävs minst Acrobat Reader 3.0. Denna programvara kan hämtas gratis från Adobe's hemsida vilken kan nås via knappen på startsidan eller via denna länk. Utskriftdokumenten nås på respektive sida via knappen:


Detta visar utskriftsdokumentet (xxxx.PDF) i samma fönster varifrån sedan utskrift kan ske.
Hela släktboken finns också tillgänglig i en PDF-fil vilken kan nås via knappen "Bokform" på startsidan. Observera att denna fil är ca 9 MB och tar lite tid att ladda hem beroende på överföringshastighet. Den kan med fördel laddas hem och sparas lokalt. Denna kan sedan användas utan att uppkoppling mot denna webb krävs. Den innehåller även miniatyrer (thumbnails) och bokmärken (bookmarks) för navigering. Nerladdning sker genom att högerklicka på knappen "Bokform" och välja Spara mål som ... (Save Target As ...).

Allt eftersom släkten växer och nya familjer tillkommer är tanken att dessa ska förändra webbens innehåll. Detta sker genom att respektive familj rapporterar in dessa förändringar, se nedan. På varje familjs tabellsida kan uppgifter om familjens medlemmar med adresser, telefonnumer, e-mailadresser m.m. placeras, se t ex Johan Key's barn med familjer. Det finns även möjlighet att ha ett eget bildbibliotek med för familjen intressanta bilder, dop, födelsedagar, vigsel m.m.

Den som önskar förändringar eller tillägg till denna webb kan kontakta:

Johan Key, Kungsgatan 46B, 903 26 Umeå, 090 - 12 65 54
Wilhelm Key, Skolgatan 13, 223 61 Lund, 046 - 13 63 13